|  Silkehale  |  Skovskade  |  Stor flagspætte  |  Grønirisk  |  Gærdesmutte  |  Kvækerfinke  |  Bogfinke  |  Dompap  | 
|  Sjagger  Rødhals  |  Halemejse  |  Sumpmejse  |  Blåmejse  |  Musvit  |  Skovspurv  |  Gråspurv  |Ophold.steder.i.Norden

Under træk
Året rundt
Vinter
Sommer 

Dompap
(Pyrrhula pyrrhula)

Den kommer gerne i haven og besøger foderbrættet

.Han

.Hun

.Ungfugel

Beskrivelse

Dompaphannen er en af de mest farvestrålende fugle i 
den danske natur. Hannen er umiskendelig med en markant rød underside, der står i stærk kontrast til den grå overside og fuglens sorte kalot. Når fuglen flyver, afslører den endvidere et hvidt vingebånd og en tydelig hvid overgump. Hos hunnen er det røde bryst erstattet af beige, men ellers er tegningerne de samme. Der forekommer to racer af dompap i Danmark, lille dompap 
(P. p. europaea) i den vestlige del af landet og stor dompap (P. p. pyrrhula) i den østlige del. De er næsten umulige at skelne fra hinanden i felten. Tidligere var dompappen en almindelig burfugl, ikke mindst fordi hannerne kunne synge de melodier, som man fløjtede til dem under opfostringen

Levested

Dompappen er udbredt i Europa og i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan. Arten yngler almindeligt i det meste af Europa, dog ikke i dele af det nordlige Skandinavien, bl.a. Island, og dele af

Føde

Dompappens føde består af bær, frø og knopper. I yngletiden tages også insekter

 

 

 

 

Læs mere på Danske-dyr.dk

Længd: 17 cm
Vingefang: 22-29 cm
Vægt: 21-27 g
Maximal ålder: 17 år
Population i Danmark: 25.000 - 50.000 par
Population i Sverige: 250.000 - 500.000 par
Antal æg og kuld: Rugning to uger. 4-6 æg. Har normalt 2 -3 kuld.
 
 

www.hobbyladen.dk